top of page
Sök
  • Gunnar F

Kinastudien – revolutionerande bok om hälsa

Uppdaterat: 28 nov. 2019


Kinastudien har sålts i över en miljon exemplar och anses vara en av de viktigaste böckerna om hälsa och näring någonsin. Den har väckt ett enormt intresse för växtbaserad kost över hela världen, inte minst i USA där den släpptes först.


Titeln Kinastudien syftar på världens mest omfattande näringsstudie som leddes av bokens författare Colin Campbell, professor emeritus i näringslära och biokemi vid Cornell University. I studien jämfördes olika kostvanor med förekomsten av olika sjukdomar på den kinesiska landsbygden. Från början var Campbell helt övertygad om det animaliska proteinets förträfflighet, men blev tvungen att ifrågasätta hälsovärdet allt eftersom det ena överraskande forskningsresultatet efter det andra framkom under studiens gång.

I boken presenteras även många andra resultat, både från Campbells egen femtioåriga forskningskarriär och från andra forskare, som visar att, hur och varför vår västerländska standardkost med mycket kött och raffinerade livsmedel är den främsta orsaken till epidemin av diabetes, hjärt-kärlsjukdom, cancer och många kroniska sjukdomar.


Kinastudien skingrar en lång rad hälsomyter och lägger fram de vetenskapliga bevisen för ett hoppfullt budskap: med en växtbaserad kost kan vi lägga grunden till god hälsa och stoppa eller minska risken för de flesta kroniska sjukdomar.

Det här är en bok för alla som vill förstå sambanden mellan kost och sjukdom, och som inspirerar läsaren till att själv ta kontrollen över sin hälsa.

Läs vad andra tycker om Kinastudien här.


OM FÖRFATTARNA

I mer än fyrtio år har T. Colin Campbell varit en föregångare inom näringsforskningen. Hans arv till eftervärlden, Kinastudien, är den mest omfattande studien inom hälsa och näring som någonsin genomförts. T. Colin Campbell är professor emeritus i biokemi med inriktning mot näringslära vid Cornell University. Han har mottagit sakkunnigbedömd forskningsfinansiering som motsvarar mer än sjuttio års arbete och har skrivit över 300 forskningsartiklar. Kinastudien är kulmen på ett tjugoårigt samarbete mellan Cornell University, Oxford University och Chinese Academy of Preventive Medicine.


Thomas Campbell är allmänpraktiserande läkare och medicinsk chef för T. Colin Campbell Center for Nutrition Studies. Han är också sektionschef vid och en av grundarna till Program for Nutrition in Medicine vid University of Rochester i delstaten New York – ett banbrytande program med klinisk inriktning för prevention och behandling med hjälp av kost- och livsstilsförändringar. Thomas Campbell har även skrivit The Campbell Plan: The Simple Way to Lose Weight and Reverse Illness, Using The China Study’s Whole-Food, Plant-Based Diet.


Det svenska förordet har skrivits av David Stenholtz, specialistläkare i onkologi och ordförande för Läkare för framtiden.


OM ÖVERSÄTTAREN

Helene Sandström är vetenskapsjournalist och översättare med medicin, nutrition och hälsa som specialområden.

84 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page